LUB-GLASS Zakład Przetwórstwa Szkła Arkadiusz Łajca, Kamil Łajca Spółka Cywilna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Wprowadzenie do oferty LUB-GLASS s.c. dwóch nowych produktów oraz ulepszenie produktów dotychczas oferowanych, jako efekt wdrożenia wyników zleconych prac badawczo - rozwojowych.

Cele projektu:

wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych, które zostały przeprowadzone na zlecenie Wnioskodawcy, do działalności operacyjnej przedsiębiorstwa

Planowane efekty:

poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwana rynku krajowym, rozpoczęcie sprzedaży eksportowej na nowy rynek zagraniczny i systematyczna poprawa pozycji konkurencyjnej na ww. rynkach, podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa w wymiarze technologicznym, wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie o kadrę wykwalifikowaną, wyeliminowanie ponoszonych obecnie kosztów utraconych korzyści wynikających z niepełnego wykorzystania potencjału popytowego rynku na którym funkcjonuje przedsiębiorstwo.

Wartość projektu: 1 227 540,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 698 600,00 zł

lustra Lublin
panel szklany z grafiką Lublin
balustrady szklane Lublin, drzwi szklane Lublin, kabiny prysznicowe Lublin, lustra Lublin, obróbka szkła Lublin, panel szklany z grafiką Lublin, panele szklane Lublin
Nawigacja:
Siedziba produkcji i salon:
Kozubszczyzna 64
21-030 Motycz k. Lublin
Tel: (81) 503 06 64, Tel: 509 925 600
E-mail: lubglass@onet.pl
Salon w Lublinie:
Leonarda 3A
20-828 Lublin
Tel: (81) 525 53 43
E-mail: lubglass@onet.pl
balustrady szklane Lublin drzwi szklane Lublin kabiny prysznicowe Lublin lustra Lublin panel szklany z grafiką Lublin