Demo

LUB-GLASS Zakład Przetwórstwa Szkła Arkadiusz Łajca, Kamil Łajca Spółka Cywilnarealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Wprowadzenie do oferty LUB-GLASS s.c. dwóch nowych produktów oraz ulepszenie

produktów dotychczas oferowanych, jako efekt wdrożenia wyników zleconych prac

badawczo - rozwojowych.

 

Cele projektu:

wdrożenie wyników prac badawczo - rozwojowych, które zostały przeprowadzone na zlecenie Wnioskodawcy, do działalności operacyjnej przedsiębiorstwa

Planowane efekty:

poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwana rynku krajowym,

rozpoczęcie sprzedaży eksportowej na nowy rynek zagraniczny i systematyczna poprawa pozycji konkurencyjnej na ww. rynkach,

podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa w wymiarze technologicznym,

wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie o kadrę wykwalifikowaną,

wyeliminowanie ponoszonych obecnie kosztów utraconych korzyści wynikających z niepełnego wykorzystania potencjału popytowego rynku na którym funkcjonujeprzedsiębiorstwo

 

Wartość projektu: 1 227 540,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 698 600,00 zł

balustrady szklane lublin